• česky
 • english
 • deutch
 • rusky
 • slovensky

Poradenství

Komplexní firemní poradenství:

Vyhledáme potřeby firmy v celém jejím fungování a navrhneme (případně i implementujeme) řešení.

Mgr. Pavlína Šlajsová, jednatelka a obchodní ředitelka Everesta, s.r.o.Mgr. Pavlína Šlajsová
jednatelka a obchodní ředitelka Everesta, s.r.o.
pavlina.slajsova@everesta.cz
tel.: 774 201 494


Poradenský vztah

Naši poradenskou práci stavíme na 4 klíčových hodnotách, které vytvářejí a podporují vztah mezi poradcem a klientem:

Poradenský vztah

 • Úcta ke klientovi
  • vážíme si možnosti spolupráce
  • respektujeme podmínky, prostředí a potřeby klienta
  • dáváme doporučení, ale právo rozhodnutí náleží klientovi
 • Spolupráce
  • při poradenské práci se neobejdeme bez součinnosti s mnoha konkrétními lidmi klienta
  • vytváříme pozitivní a přátelské vztahy, zaměřujeme se na rozvoj a budoucnost
 • Důvěra
  • veškeré informace o situaci klienta, o jeho postupech, procesech, výsledcích a změnách jsou zcela důvěrné a to je i zakotveno ve smlouvě spolupráci
  • nejen společnost Everesta, s.r.o., i ale všichni její poradci a konzultanti jsou smluvně vázáni k utajení všech informací
 • Podpora
  • pomáháme klientovi s pozitivním přijetím změn v rámci celé společnosti
  • klient je pro důležitý i po skončení projektu, nabízíme nástroje pro podporu v delším časovém horizontu

Poradenský proces 4xP

Podrobná konkretizace zakázky

 • přesné porozumění požadavkům a potřebám klienta
 • rámcové seznámení s prostředím firmy, její činností a vnějšími i vnitřními vlivy
 • stanovení cílů a výstupů
 • stanovení kritérií pro vyhodnocení
 • příprava a odsouhlasení konkrétní cenové a časové nabídky

Pečlivá příprava

 • podrobné seznámení s organizací klienta, vybranými útvary, kterých se týká zadání, jejich činností a postavením v rámci organizační struktury a systémem odpovědnosti, informačními toky a kanály
 • seznámení se shromážděnými podklady a ověření jejich využitelnosti
 • sběr a analýzy potřebných informací
 • vyhodnocení údajů, dat, přehledů a dalších materiálů

Profesionální realizace

 • hledání a výběr alternativ řešení a metodiky
 • definice nároků na zdroje (lidské, materiální, finanční, prostorové, IT,...)
 • vytvoření a odsouhlasení akčního plánu, definice rolí a odpovědností
 • realizace konkrétních klíčových kroků a změn dle zadání

Průkazné vyhodnocení

 • vyhodnocení dosažení definovaných cílů dle daných kritérií
 • strategická a taktická doporučení prodalší rozvoj
 • sestavení a prezentace poradenské zprávy

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu