• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Úspěšný první ročník konference Neurověda ve vzdělávání

Úspěšný první ročník konference Neurověda ve vzdělávání

23. 4. 2014 Kongresové centrum u Hájků Praha

 V Praze proběhla 23. dubna 2014 první konference zabývající se neurovědou v České republice pod názvem „Neurověda ve vzdělávání“.

Hlavním cílem konference bylo prezentovat nejnovější poznatky o fungování mozku a jejich využití při rozvoji dovedností a výuce jazyků.

Mezinárodní obsazení špičkovými řečníky jakými byli MUDr. Martin J. Stránský, PhDr. Jeroným Klimeš, dr. Martha Burns (USA), Peter Carabi (Švédsko) nebo Ing. Michaela Tilton přilákalo téměř stovku účastníků z oblasti školství, firemního vzdělávání, neziskového sektoru či medicíny.

První konference svého druhu v České republice přinesla pohledy na proces „učení“  od nejútlejšího batolecího věku, přes školní vzdělávání až po učení se dospělých.

Jak postupně ukázaly  příspěvky z různých úhlů pohledů:  moderní učení znamená používání elektronických pomůcek v kombinaci s vhodnou metodikou, které by ale bez disciplíny a motivovanosti žáků a podpory a zapojení rodičů nemohly vystačit samy o sobě.

Z pozitivních reakcí účastníků vyplývá, že téma využití poznatků neurovědy je velmi zajímá. Aplikace neurovědeckých poznatků je přitom v České republice ještě poněkud v plenkách. Alespoň ve srovnání s moderními postupy v učení  ve vyspělých zemích – USA, Asii, Skandinávii.

Organizátory konference „Neurověda ve vzdělávání“ byly společnosti Nuerasoft a Everesta, generálním partnerem byla společnost Alpelephant.


Materiály ke stažení:

MUDr. Martin J. Stránský, konference NEUROVĚDA VE VZDĚLÁVÁNÍMUDr. Martin Jan Stránský, MD, FACP článek "Z monitoru se děti moc nenaučí" ke stažení ZDE

Ph.Dr. Jeroným Klimeš, konference NEUROVĚDA VE VZDĚLÁVÁNÍPhDr. Jeroným Klimeš, Ph.D.  prezentace ke stažení ZDE

Peter Carabi, konference NEUROVĚDA VE VZDĚLÁVÁNÍPeter Carabi, prezentace ke stažení ZDE

Martha S. Burns, Ph.D., konference NEUROVĚDA VE VZDĚLÁVÁNÍMartha S. Burns, Ph.D., prezentace ke stažení ZDE

Ing. Michaela Tilton, konference NEUROVĚDA VE VZDĚLÁVÁNÍIng. Michaela Tilton, MBA, článek "Snaha o jedničky brání fětem v učení" ke stažení ZDE

ZÁJEMCI O ÚČAST NA PŘÍŠTÍ KONFERENCI Neurověda kontaktujte:

bohumila.munzarova@everesta.cz

Pro informace o možném partnerství a umístění stánku na konferenci kontaktujte:

bohumila.munzarova@everesta.cz

www.neurovedavevzdelavani.cz


Generální partner konference    ALPELEPHANT, s.r.o.

Společnost vznikla v roce 2010 a od svého počátku má hlavní cíl – přesvědčit co nejvíce Středoevropanů o prospěšnosti mentálního tréninku. Zakladatelé společnosti se zasloužili o tvorbu české verze programu HAPPYneuron, který pochází z Francie. V České republice je známý jako HAPPYneuron Brain Jogging a je prvním z moderních přístrojů pro trénink mozku na našem trhu www.brainjogging.cz


Hlavní partneři

Společně utváříme svět, kde všichni lidé dosáhnou svého potenciálu v oblasti vzdělání. Scientific Learning aplikuje ověřený výzkum o tom, jak se mozek učí a tím urychluje vzdělávací proces. Vytváříme patentovaná řešení, která jsou základem pro úspěch ve vzdělávání, v kariéře i v osobním životě. www.scilearn.cz

Společnost Scio působí v oblasti vzdělávání již 17 let. Za tu dobu se pojem Scio test stal natolik silným fenoménem, že se to odrazilo i v běžném jazyce. Ale nejsou to jen testy, kterými se zabýváme. Scio jsou především moderní a inovativní principy vzdělávání a rozvoje, které připravují současnou generaci dětí a mládeže na potřeby budoucnosti – říkáme tomu paralelní vzdělávání. Vyvíjíme rozvojové hračky a hry, kurzy pro děti a to vše rozvíjí tzv. měkké dovednosti jako je komunikace, spolupráce, tvořivost, emoční inteligence a umění učit se. www.scio.cz

ECS Eurofinance pomá svým klientům získávat zdroje z evropských fondů a to především na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů.
Díky této specializaci se ECS Eurofinance vypracovaly během krátké doby na přední českou společnost v oblasti získávání dotací z EU a postupně začaly být úspěšné i v získávání dotací i na další investiční záměr.

ECS eurofinance

 


Partneři

Portál [logo]


Mediální a spolupracující partneři

 

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu