• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Až příliš úspěšní šerpové


Motto společnosti v souladu s názvem odkazuje k šerpům, kteří druhým pomáhají na vrchol. Je tak nejen často parafrázováno a napodobováno konkurencí, ale stalo se i terčem řady vtipů.

Ředitel jedné z regionálních komor kdysi přiznal, že motto v něm – když je slyšel poprvé – evokovalo starý vtip o horolezkyni, která dosáhla vrcholu již v základním táboře. Po zprávách z Everestu v letošním dubnu, kdy se pod vrcholem hory tvořila fronta, zase mnozí klienti s nadsázkou volali do firmy, ať už toho pomáhání na vrchol nechají, nebo ať rozšíří záběr na další hory, když už na Everestu není k hnutí. A popsali skutečnost vlastně velmi přesně.


Začínají, kde jiní končí

Krátce po založení firmy v minulém století, v roce 1997, byla Everesta vzdělávací a poradenskou společností zaměřující se převážně na měkké dovednosti. V novém tisíciletí přibyl záběr na obecné i specifické informační technologie, jazyky, právní a technické vzdělávání. Díky kmenovým lektorům i externistům disponuje společnost zhruba pětisethlavým týmem odborníků, jenž je dále podporován firemními dodavateli z ČR i ze zahraničí, takže pokrývá téměř všechna témata, která firmy a instituce pro rozvoj lidských zdrojů potřebují. „S oblibou se vydáváme do zakázek, od kterých ostatní s hrůzou prchají, a začínáme tam, kde oni končí. Protože jsme dobře snášenliví, často je nám přisouzena role generálního nebo rámcového dodavatele, v níž část dodávek zajišťujeme sami nebo s našimi dodavateli klienta a jemu tak šetříme čas, úsilí a peníze, protože v této roli děláme práci, kterou by jinak musel dělat jeho personální úsek a nákupní oddělení,“ říká výkonný ředitel společnosti Ladislav Buček.

                               


Změny si vyžádalo prostředí

Co přivedlo firmu, etablovanou na vzdělávacím trhu, k rozvoji napříč segmenty? Stav tuzemského trhu. „Jakkoli je vzdělávání krásný a naplňující obor, prochází velkými výkyvy v závislosti na dotačních vlnách. Hodně klientů sází navíc při výběru stále na nejnižší cenu, za kterou ale není možné zajistit kvalitního lektora. Když za školící den platí firma šest korun, do kterých se musí vejít doprava, tisk materiálů, organizační pracovník, náklady na získání zakázky a provoz firmy a v lepším případě i zisk, na lektora zbývají asi dva tisíce. To vychází na dvacet tisíc měsíčně hrubého. Asi uznáte, že není možné, aby kvalitně učil špičkové experty a manažery někdo, kdo je ochoten pracovat za takové peníze,“ říká obchodní ředitelka Pavlína Šlajsová. Využití bohatých zkušeností s řízením projektů a snaha vyhnout se turbulentní sinusoidě růstu a poklesu poptávky společnost logicky zavedly do sousedních oborů, kde může uplatnit své přednosti. A také do sousedních zemí,


A přece jim radí

Expanzi na západní trhy před více než deseti lety málokdo věřil, Němci, Rakušané, Francouzi či Švýcaři si přece nenechají radit od někoho z Východu. Koupit si nějaký výrobek, najmout manuální pracovníky, to všechno ano, ale aby jim procesy nastavovala česká firma bez zahraničního kapitálu? Aby jim a jejich odborníkům radila a učila? Zhola nemožné! Takové názory zněly nejen od konkurence, ale i z HR úseků některých nadnárodních firem, jejichž matky tyto služby berou od někoho velké čtyřky nebo alespoň od renomovaných západních dodavatelů. V nejlepším případě tu mají místního certifikovaného lektora, kouče či poradce. Že je to o hodně dražší a současně o to méně flexibilní a kvalitní to prý nikdo neřeší. „Byli jsme asi jediní, kdo věřil, že šance prosadit se je tu vždycky. A o to větší uspokojení zažíváme od roku 2014, kdy se nám daří přibližně 50 procent našeho obratu generovat na trzích v západní Evropě, a to právě v oborech s vysokou přidanou hodnotou v terciálním sektoru. Firmy, které se na nás dříve mohly dívat skrze prsty, jsou nyní leckdy i našimi dodavateli nebo partnery,“ neskrývá hrdost Ladislav Buček.


Komora bude náš partner vždy

Vazba na Hospodářskou komoru ČR a její členy nehrála ale roli jen na začátku existence společnosti, je jednou z významných linií aktivit dodnes. Everesta nabízí dostatek zkušeností a odborností nejen jednotlivým firmám, členů HK ČR, ale i regionálním komorám a profesním společenstvím a zároveň je i možností, jak menší firmy či jednotlivci mohou se svými produkty a službami uspět na trhu. „Aktivní jsme dlouhodobě i v rámci Hospodářské komory ČR. Všude tam, kde se aktivně účastníme nebo spolupracujeme, což jsou zejména OHK Brno, OHK Ústí nad Labem, OHK  Jablonec nad Nisou, OHK Most, OHK Chomutov, Jihočeská hospodářská komora či KHK Moravskoslezského kraje, se snažíme byznysové aktivity podpořit i jinak, například sponzorskými dary, doplňkovým programem k rodinným či dětským dnům Komor, bezplatné zajišťujeme moderování nebo odborné přednášky na Komorách a s nadšením se účastníme schůzek s novými členy, abychom jim ukázali možnosti spolupráce,“ vypočítává Pavlína Šlajsová. Symbolicky tak představuje jednu z klíčových charakteristik společnosti. Ta totiž je dost velká a silná na to, aby zvládla komplexní servis na vysoké odborné úrovni doma i v zahraničí a přitom si udržovala stále schopnost reagovat na požadavky a potřeby zákazníků, přizpůsobit se jim a vyhovět.


Everesta v číslech

0 – zahraničních investorů

5 spolumajitelů, jimiž jsou české fyzické osoby

50% obratu je z aktivit v západoevropských zemích

22 let na trhu

Přes 500 spolupracujících odborníků

Přes 1200 subdodavatelských a partnerských subjektů

350 spokojených B2B zákazníků v posledních 30 měsících

47 689 odškolených hodin za posledních 30 měsíců

140 988 150 Kč je finanční objem projektů realizovaných v segmentu vzdělávání a rozvoje během posledních 30 měsíců

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu